Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

STYPENDIA Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Wszystkie informacje dostępne na stronie Uniwersytetu

https://www.umlub.pl/nauka/badania-i-rozwoj/stypendia-naukowe/