Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

STYPENDIA MINISTRA

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Informacje szczegółowe dotyczące stypendiów Ministra Zdrowia:

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra