Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

STYPENDIA DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE

Nowe regulaminy i formularze dostępne na stronie Uniwersytetu

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia-doktoranckie/oferta-ii-wydzialu