Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

PATRONAT

Regulamin udzielania patronatu honorowego przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informujemy, iż organizator danego wydarzenia przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie patronatu honorowego Samorządu Doktorantów, jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.