Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ZARZĄD

Skład ilościowy, kompetencje oraz zadania Zarządu określają zapisy § 15-31 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.