Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

WALNE ZGROMADZENIE DOKTORANTÓW

Kompetencje oraz zadania Walnego Zgromadzenia Doktorantów określają zapisy § 9-14 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.