Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

KOMISJA REWIZYJNA

Skład ilościowy, kompetencje oraz zadania Komisji Rewizyjnej określają zapisy § 32-37 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medyczznego w Lublinie.