Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

AKTUALNOŚCI

19.07.2021

Wyniki wyborów uzupełniających

Wyniki głosowania z dnia 14.07.2021r. do Samorządu Doktorantów na Kadencję 2021/2022

Justyna Pałka - 1 głos
Monika Szelest – 3 głosy
Weronika Domerecka – 0 głosów
Katarzyna Karwicka – 2 głosy

Głosy nieważne – 2

Członkami Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej zostały:
Monika Szelest
Katarzyna Karwicka