Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

AKTUALNOŚCI

13.06.2021

Wybory do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2021/2022

Przewodniczący Zarządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, działając na podstawie § 15 Regulaminu Samorządu Doktorantów, zawiadamia o mających się odbyć wyborach do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2021/2022. Proszę o zgłaszanie kandydatur za pośrednictwem poniższego formularza.

- do Zarządu Samorządu Doktorantów liczący 5 osób- do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów liczącej 3 osoby- do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów liczącej 4 osoby

- do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów liczącej 4 osoby

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc4OIbuEhO.../viewform...

Kandydatury proszę zgłaszać do godziny 20:00 (20.06.2020).

Wybory odbędą się w formie elektronicznej w dniu 23.06.2020. Szczegóły zostaną przesłane wraz ze zgłoszonymi kandydaturami.